Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

Biuro Handlowe:
AP-FLYER sp. z o.o.
ul. Trakt Lubelski 336
04-667 Warszawa

Telefon: +48 22 613 04 87
Telefon: +48 22 274 17 60
Telefon: +48 22 274 17 61
Telefon: +48 22 274 17 62
Telefon: +48 22 274 17 63
Fax: +48 22 613 06 12
Email: info@ap-flyer.pl

W zwiazku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, iż: 

  • Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Firma AP-FLYER Sp. Z o.o. ul. Trakt Lubelski 336, 04-667 Warszawa, NIP: 1132667859, e-mail: info@ap-flyer.pl.  
  • Kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego, przekazujesz nam swoje imię i nazwisko oraz adres e-mail. 
  • Ponadto, w treści wiadomości możesz zawrzeć również inne dane osobowe (np. umieszczone w stopce wiadomości e-mail). 
  • Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać z nami kontakt. 
  • Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Tobą, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Twoja zgoda wynikające z zainicjowania kontaktu. 
  • Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Treść korespondencji może podlegać archiwizacji i zostanie usunięta nie później niż za 10 lat. 
  • Twoje dane będą przetwarzane na naszym firmowym serwerze pocztowym w związku z czym Odbiorcami tych danych w rozumieniu RODO będą firmy hostingowe Home.pl. 
  • Masz prawo do wniesienia sprzeciwu przetwarzania Twoich danych, chyba że mamy uzasadniony na nasz nadrzędny interes, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami z Twojej strony. Masz również prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. 
  • Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności 
  • Naciskając przycisk Wyślij, akceptujesz naszą Politykę Prywatności.