• Pomieszczenia ekranowane
 • Pomieszczenia ekranowane
 • Pomieszczenia ekranowane
 • Pomieszczenia ekranowane

Pomieszczenia ekranowane

Firma AP-FLYER oferuje technologie ochrony informacji, obiektów oraz instalacji mających newralgiczne znaczenie dla wewnętrznego bezpieczeństwa kraju. Oferowane rozwiązania to przede wszystkim obudowy i kabiny ekranujące (służące do ochrony informacji przed ulotem, podglądem, podsłuchem akustycznym i atakiem elektromagnetycznym), jak również pomieszczenia  specjalne projektowane  dla  uzyskania wysokich parametrów ochrony. Dzięki zastosowaniu naszej technologii, każde pomieszczenie takie jak gabinet lub sala konferencyjna, może stać się pomieszczeniem “bezpiecznym”. W tym celu stosujemy elektromagnetyczne ekranowanie pomieszczeń biurowych jak i technicznych za pomocą specjalistycznych kabin/komór, filtrów i falowodów. W razie potrzeby wyposażamy pomieszczenia w monitoring elektromagnetyczny, który w czasie rzeczywistym dostarcza informacji o emisji pochodzącej z urządzeń podsłuchowych. Tworzymy w ten sposób pewne i bezpieczne miejsca do pracy i spotkań oraz bezpieczne pomieszczenia techniczne, eliminując ryzyko przejęcia treści poufnych rozmów bądź danych wrażliwych przez osoby postronne i nieuprawnione.

Kabiny ekranujące promieniowanie elektromagnetyczne są bardzo skutecznym rozwiązaniem wszędzie tam, gdzie liczy się ochrona informacji, w instytucjach takich jak:

 • obiekty wojskowe
 • obiekty rządowe
 • ambasady
 • biura radców handlowych
 • banki i organizacje finansowe
 • przedsiębiorstwa telekomunikacyjne
 • siedziby zarządów dużych firm
 • instytucje badawczo-rozwojowe

Najczęściej stosowane metody zabezpieczeń przed zjawiskiem promieniowania elektromagnetycznego to:

 • metalowe pudełka, w których umieszcza się sprzęt, emitujący promieniowanie (mogą być to nie tylko komputery, ale także urządzenia nadawczo — odbiorcze lub szyfratory)
 • zabezpieczenie komputerów przenośnych, według amerykańskich norm TEMPEST
 • kabiny elektromagnetyczne /tzw. klatki Farradaya/, które chronią przed działaniem zewnętrznych pól elektrostatycznych. Pomieszczenie ekranowane posiada pełną osłonę z materiału przewodzącego, nieprzepuszczalną dla fal elektromagnetycznych z zewnątrz tzn. fale i prądy elektryczne krążą po osłonie, nie przenikając przez nią, jak i wewnątrz – fale elektromagnetyczne emitowane przez nadajnik umieszczony wewnątrz klatki Faradaya, nie wydostają się na zewnątrz, przeciwdziałając zjawisku interferencji.

Firma AP-FLYER dysponuje zakładowym laboratorium, w którym przeprowadza pomiary parametrów tłumienności kabin. Na życzenie Zleceniodawcy pomiary mogą być wykonane również przez niezależną instytucję. W przypadku ochrony informacji niejawnych pomieszczenia ekranowane podlegają certyfikacji przez służby ochrony państwa.