• Komory rewerberacyjne
 • Komory rewerberacyjne
 • Komory rewerberacyjne
 • Komory rewerberacyjne

Komory rewerberacyjne

Komora rewerberacyjna pozwala dokonywać pomiaru anten lub elektromagnetycznych zaburzeń urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Mieszadło pozwala uzyskać pole statystycznie jednorodne i generować bardzo silne pola. Przedsiębiorstwa przemysłowe mogą dzięki temu uzyskiwać znaczące oszczędności w zakresie pomiarów, jakich muszą dokonywać przed wprowadzeniem na rynek urządzeń z licznymi podzespołami elektrycznymi i elektronicznymi.

Wszędzie tam, gdzie górny zakres częstotliwości pomiarowej znacznie przekracza 1 GHz, sensownym rozwiązaniem staje się wybudowanie komory rewerberacyjnej. Kiedy rozmiary obiektu badanego (EUT – Equipment Under Test) są wielokrotnie większe od długości fali, jego rozkład promieniowania może być nieregularny, a określenie kierunku i modułu maksymalnego promieniowania jest bardzo trudne w warunkach Otwartego Pola Pomiarowego (OATS – Open Area Test Site). Pomiar emisji elektromagnetycznej w komorze rewerberacyjnej odbywa się wg zasady wyznaczania całkowitej mocy promieniowania, bez względu na rozkład promieniowania. W przypadku testów odporności można przytoczyć podobne argumenty ze względu na wzajemną zależność wymiarów. EUT z pełnym rozkładem promieniowania będzie miało podobnie złożony rozkład w zakresie odbioru. Szukając kierunku o największej czułości, konieczne jest wielokrotne obracanie w dwóch płaszczyznach EUT. Komora rewerberacyjna generuje odbicia od wszystkich ścian i zachodzi „naświetlanie” obiektu badanego takim wieloodbitym sygnałem, dlatego znika konieczność obracania EUT.

Komora rewerberacyjna umożliwia przeprowadzanie następujących badań:

 • emisji promieniowania
 • odporności promieniowania
 • parametrów ekranowanych obudów i pomieszczeń
 • jakości ekranowania kabli
 • charakterystyki absorberów

Zalety komory rewerberacyjnej:

 • znacznie mniejsza moc wzmacniaczy (odporność)
 • ekranowany obszar – brak obcych sygnałów
 • szeroki zakres częstotliwości
 • pomiar całkowitej wartości promieniowanej mocy (emisja)
 • odbicia z każdego kierunku w każdej polaryzacji (odporność)
 • dostępny duży obszar pomiarowy