• Komory bezodbiciowe
  • Komory bezodbiciowe
  • Komory bezodbiciowe
  • Komory bezodbiciowe
  • Komory bezodbiciowe

Komory bezodbiciowe

Komory bezodbiciowe (ang. anechoic chamber) to zamknięte pomieszczenia ekranowane, zabezpieczone przed wpływem zewnętrznych pól elektromagnetycznych i emisją pól na zewnątrz, wyłożone wewnątrz materiałami pochłaniającymi energię fal elektromagnetycznych. Dzięki takiej budowie, wewnątrz komory, uzyskuje się wolną od zmiennych warunków atmosferycznych przestrzeń o znanych i kontrolowanych warunkach propagacji fal elektromagnetycznych.

Oferujemy naszym klientom trzy rodzaje komór bezodbiciowych:

  • Komory ekranowane ze ścianami częściowo wyłożonymi materiałem pochłaniającym
  • Komory ekranowane ze wszystkimi ścianami wyłożonymi materiałami pochłaniającymi z wyjątkiem metalowej podłogi (semi-anechoic chambers)
  • Komory ekranowane ze wszystkimi  ścianami i podłogą wyłożonymi materiałem pochłaniającym (full anechoic chambers)

Przy zachowaniu odpowiedniego poziomu skuteczności ekranowania oraz pochłaniania fal przez tzw. absorbery możliwe jest uzyskanie przestrzeni pomiarowej (zwykle znacznie mniejszej od wymiarów zewnętrznych komory) o znanych i kontrolowanych warunkach propagacji fal elektromagnetycznych.

Komory ekranowane ze wszystkimi ścianami wyłożonymi materiałem pochłaniającym z wyjątkiem metalowej podłogi (semi-anechoic chambers) stwarzają warunki pomiarowe o odpowiednio dużej przestrzeni pomiarowej przy pełnej  kontroli  zakresu natężenia  i równomierności  w rozkładzie pola elektromagnetycznego. Duże rozmiary komory umożliwiają wykonanie pomiarów pola elektromagnetycznego emitowanego przez duże obiekty, takie jak np.: samoloty, samochody, lokomotywy itp.

Komory ekranowane ze wszystkimi ścianami i podłogą wyłożonymi materiałem pochłaniającym (full anechoic chambers), stwarzają warunki pomiarowe zbliżone do wolnej przestrzeni. Najczęściej wykorzystuje się je do pomiaru przestrzennych charakterystyk obiektów promieniujących, takich jak np.: anteny w zakresie częstotliwości powyżej setek MHz. Ponadto umożliwiają one budowę stanowisk pomiarowych do generacji równomiernych pól elektromagnetycznych, dzięki czemu znajdują zastosowanie w badaniach odporności urządzeń elektronicznych na zakłócenia elektromagnetyczne.

W całkowicie bezodbiciowych komorach można również przeprowadzać badania promieniowania elektromagnetycznego urządzeń. Do uzyskania wyników odpowiadających wynikom pomiarów na stanowisku w otwartej przestrzeni niezbędne jest uwzględnienie odpowiednich współczynników korekcyjnych. Wartości tych współczynników wyznaczono dla komór o przestrzeni pomiarowej umożliwiającej pomiar emisyjności w odległości od 3 do 10 m od badanego obiektu. Z naszych doświadczeń i przeprowadzonych badań porównawczych wynika, że pomiary emisyjności w komorach całkowicie bezodbiciowych charakteryzują się większą powtarzalnością niż na poligonie pomiarowym (OATS).