• Ferryty
  • Ferryty
  • Ferryty

Ferryty

Specjalnością naszej firmy jest projektowanie i montaż pomieszczeń ekranowanych. Oferujemy szeroki asortyment produktów w zakresie ochrony przed zakłóceniami elektromagnetycznymi, m.in. płytki ferrytowe. Jesteśmy oficjalnym partnerem w Polsce SAMWHA ELECTRONICS http://www.samwha.com – wiodącego producenta i dostawcy ferrytów na świecie.
Hybrydowe płytki ferrytowe (spiekane, niemetaliczne materiały ceramiczne o właściwościach ferromagnetycznych) zapewniają doskonałe osiągi absorpcji elektromagnetycznej przy częstotliwościach od 20MHz do 1GHz. Są one szeroko stosowane w komorach EMC, pomieszczeniach MIL/Tempest jak również EMI.
Płytki ferrytu mogą być bezpośrednio montowane – przyklejane do obudowy ekranowanego pomieszczenia lub też przykręcane do wewnętrznej konstrukcji komory. Standardowe wymiary płytek ferrytowych to 100x100x6mm.
Panele ferrytowe tzw. podłogowe (najczęściej wraz z absorberami objętościowymi) o wymiarach o 600x600x20mm stosowane są pomiędzy anteną a badanym obiektem – dla osiągnięcia wymaganej wartości jednorodności pola (FU).