• biometria AFIS

AFIS

AP-FLYER jako przedstawiciel w Polsce niemieckiej firmy DERMALOG Identification Systems GmbH (www.dermalog.com) oferuje aktualnie najnowsze rozwiązania biometryczne. Ponad 70 dużych wdrożeń w ponad 40 krajach sprawia, że DERMALOG jest wiodącym niemieckim producentem najnowszych rozwiązań biometrycznych. Jako jeden z pionierów technologii rozpoznawania odbitek palców DERMALOG otrzymał wiele międzynarodowych nagród takich jak International Fingerprint Liveness Detection Test w 2011. Jednym z najnowszych osiągnięć było zdobycie nagrody Frost & Sullivan Customer Enhancement Award przez DERMALOG w 2011 za perfekcyjne zrozumienie potrzeb klienta w dziedzinie biometryki i  AFIS. System DERMALOG AFIS zapewnia najszybsze na świecie wyszukiwanie odbitek palców przy zachowaniu najwyższej jakości wyszukiwań. DERMALOG AFIS może porównać ponad 129 milionów odbitek w jedną sekundę bez utraty jakości i w związku z tym posiada światowy rekord prędkości precyzyjnego dopasowywania odbitek (certyfikat SGS). 

AFIS (ang. Automated Fingerprint Identification System) czyli Automatyczny System Identyfikacji Daktyloskopijnej służy do gromadzenia i przeszukiwania obrazów linii papilarnych palców rąk i dłoni pobranych od osób podejrzanych oraz niezidentyfikowanych śladów linii papilarnych zabezpieczonych na miejscach przestępstw w celu szybkiej identyfikacji osoby.

Do najważniejszych zadań AFIS należą:

 • gromadzenie danych daktyloskopijnych osób podlegających rejestracji kryminalnej,
 • gromadzenie danych daktyloskopijnych cudzoziemców podlegających procedurom administracyjnym na podstawie ustawy o cudzoziemcach,
 • gromadzenie obrazów niezidentyfikowanych śladów daktyloskopijnych z miejsc przestępstw,
 • weryfikowanie danych daktyloskopijnych osób za pomocą terminali mobilnych

System wykorzystywany jest także do ustalania tożsamości osób zatrzymanych przez policję, kontroli na przejściach granicznych oraz do identyfikacji zwłok. Istotę systemu AFIS stanowi możliwość automatycznego zakodowania pojedynczego śladu z miejsca przestępstwa i porównania go w ciągu kilku minut z przechowywanymi w odpowiednich bazach danych odciskami palców milionów osób. Bazy danych AFIS mogą zawierać miliony kart daktyloskopijnych, tysiące N.N. śladów z miejsc przestępstw. Baza kart zawiera odbitki linii papilarnych na kartach daktyloskopijnych pobrane od osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa, natomiast baza śladów zawiera ślady pozostawione  na miejscach przestępstw przez nieznanych sprawców. W systemie AFIS zrealizować można wszystkie możliwe porównania kart daktyloskopijnych i śladów.

Możliwości porównania odcisków palców w systemie AFIS:

 • ślady z kartami (porównanie typu ślad – karta): można wykryć sprawców przestępstw
 • kartę sprawcy przestępstwa z bazą śladów (porównanie typu karta – ślad): można ustalić czy jest on sprawcą innych dotąd niewykrytych przestępstw
 • ślady ze śladami (porównanie typu ślad – ślad): można ustalić różne przestępstwa popełnione przez tych samych sprawców
 • poprzez porównanie typu karta z kartą można ustalić tożsamość osoby lub zwłok

Zalety i korzyści systemu AFIS:

 • ustalanie sprawców przestępstw, którzy nie zostali wykryci przez kilka, czy nawet kilkanaście lat
 • szybkie porównywanie śladów linii papilarnych z miejsc zdarzeń z odbitkami linii papilarnych osób, co pozwala na sprawne identyfikowanie sprawców przestępstw
 • systematycznie uzupełniana baza danych, zwiększa skuteczność systemu z każdym dniem
 • nowoczesny, elektroniczny rejestr daktyloskopijny, z wysokosprawną wyszukiwarką ogólnopolskiej bazy danych
 • weryfikowanie danych dotyczących personaliów osób zatrzymywanych oraz ustalanie tożsamości niezidentyfikowanych zwłok
 • kontrola ruchu granicznego